Blog

Brief aan afdeling Kwaliteit en Veiligheid Lunet zorg

in Ontwikkelingen nieuwe WMZC oktober 16, 2020

Familievereniging vraagt om uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoek.

Voor de kwaliteit van zorg en leven bij Lunet zorg is het van belang om regelmatig de vinger aan de pols te houden bij de meest direct belanghebbenden – de cliënten en hun verwanten.

Najaar 2019 hield Lunet zorg een tevredenheidsonderzoek onder cliënten en hun vertegenwoordigers, waaronder de leden van onze Familievereniging. Een jaar na dato zijn de uitkomsten nog niet met hen gedeeld. Familievereniging Lunetzorg is benieuwd naar de bevindingen uit het onderzoek en mogelijke vervolgstappen waar deze toe hebben geleid. Daarom hebben we Lunet zorg verzocht de resultaten met ons te delen en er met ons over in gesprek te gaan. Wij zien uit naar het antwoord.

Lees hier de complete brief.