Privacy Statement

Privacy statement

Familievereniging Lunetzorg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet zonder uw toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven.

Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Mocht u suggesties, klachten, of vragen hebben over dit privacy statement, neemt u dan  contact met ons op.