Lid worden

Lid worden van de Familievereniging Lunetzorg

De vereniging werkt mét mensen vóór mensen. De vrijwillige leden zetten zich in voor verbetering van deskundige zorg en kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en die wonen of in begeleiding zijn bij de stichting Lunetzorg. Als u  direct belanghebbende of wettelijk vertegenwoordiger bent van een cliënt bij Lunetzorg, kunt u lid worden.

De contributie van de leden zal direct geïncasseerd worden en bedraagt per cliënt € 30,- per kalenderjaar.

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldformulier worden opgenomen in de verenigingsadministratie in verband met de reguliere verenigingsactiviteiten.

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor administratie en voor facturering. Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden.

Let op! Velden met een * zijn verplicht.

Totaal: € -

De Familievereniging is een organisatie van vrijwilligers die met weinig middelen hun werk doen. Iedereen kan dit werk ondersteunen en mede mogelijk maken door lid of vriend te worden.

Het lidmaatschap kost 30 euro per cliënt per kalenderjaar. Familieleden, verwanten of andere belanghebbenden, zoals mensen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor een bewoner, kunnen lid worden. Het lidmaatschap geeft stemrecht en het recht op het bijwonen van de vergadering. Een lid ontvangt een nieuwsbrief.

Een vriend van de Familievereniging betaalt een bedrag naar keuze. Er is geen onder- of bovengrens aan het bedrag. Een vriend ondersteunt de doelstellingen van de Familievereniging. Hij/zij ontvangt de tweemaandelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden kan via het formulier of door een mail te sturen naar: info@fv-lunetzorg.nl

Een betaling kan worden gedaan op:

Bank NL 70 RABO 0344 2963 18 t.n.v. Familievereniging Lunetzorg