SITUATIE ZWEMBADEN LUNET ZORG EN ACTIEVERGADERING
10 OKTOBER

Als gevolg van de beroering en protesten en mede op aandringen van de medezeggenschapsraden heeft de Raad van Bestuur van Lunet zorg het besluit om de zwembaden te sluiten opgeschort. Eerst komt er een aanvullend onderzoek, dat momenteel gaande is.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een externe, “onafhankelijke” partij (bureau Van Montfoort), onder meer via een vragenlijst die naar alle gebruikers van de zwembaden (en/of hun ouders en verwanten) is gestuurd.

Het eindrapport van het onderzoek wordt in de loop van oktober verwacht, waarna de Raad van Bestuur op basis van de uitkomst een besluit nemen, in overleg met de medezeggenschapsraden. De Familievereniging heeft de nodige vraagtekens bij de gang van zaken. In plaats van een onderzoek zou de Raad van Bestuur van Lunet zorg een open dialoog moeten organiseren met de directe belanghebbenden: bewoners en/of hun ouders en verwanten. Verder spitst het onderzoek zich toe op alleen de zwembaden, in plaats van op de héle financiële huishouding van Lunet zorg, en de keuzes die daarin gemaakt worden. En tot slot sorteert het onderzoek duidelijk voor op de sluiting van de zwembaden: de vragenlijst gaat vooral over alternatieven, waarbij er geen ruimte is voor opmerkingen of toelichting. Dat doet het ergste vrezen.

ACTIE LUNET ZORG ZWEMBAD CROY

Onderzoeksbureau Van Montfoort en Lunet zorg hebben een mailadres ingesteld voor mensen die willen reageren: zwemonderzoek@lunetzorg.nl Deze week heeft de Familievereniging een uitgebreide reactie gestuurd. Wij moedigen iedereen die zich met ons zorgen maakt aan dat ook te doen op dat mailadres, vóór 1 oktober. U hoeft daarvoor geen naaste bij Lunet te hebben die van de zwembaden gebruik maakt. Iederéén kan reageren.

De komende weken worden cruciaal. Daarom houden we op maandagavond 10 oktober om 19u30 een actie-vergadering in Sport- en Ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen (Bruinickxdal 2). Iedereen die begaan is met de toekomst van de zwembaden en met het welzijn en de kwaliteit van zorg bij Lunet is van harte welkom. Sterker nog: we hebben jullie nodig!!! Samen sterk voor goede zorg!!!

Graag het verzoek om i.v.m. de zaalruimte deelname aan de actievergadering bij ons te bevestigen, met een berichtje naar info@fv-lunetzorg.nl

Hartelijke groet, we zien uit naar uw komst!

CAMPAGNE RED LUNET, ONDERTEKEN HET MANIFEST

PUK gooit haar zwempak in de mand. Hilda Barnhoorn kijkt toe.

Woensdagmiddag 8 juni heeft de Familievereniging tijdens een actie bij het hoofdkantoor een protestbrief overhandigd aan Hilda Barnhoorn van de Raad van Bestuur tegen de voorgenomen sluiting van de zwembaden bij Lunet zorg. Een verbijsterend besluit, en rampzalig voor de honderden bewoners die hier de dupe van worden. Onze kwetsbare naasten bij Lunet zorg voor wie het zwemmen letterlijk van levensbelang is en aan wie niets is gevraagd. Vier van hen spraken op de demonstratie Hilda Barnhoorn toe en leverden hun zwemkledij bij haar in. Als de zwembaden dichtgaan kunnen zij immers niet meer zwemmen.

Het sluiten van de zwembaden bij Lunet staat niet op zichzelf. Het is het zoveelste symptoom van wat er mis is. Financieel wanbeleid en een gesloten bestuurscultuur, medewerkers die onder druk staan en niet gehoord worden, de grote kloof tussen zij die de besluiten nemen en zij die daar dagelijks de gevolgen van ondervinden, het overtreden van de landelijk wetgeving over medezeggenschap en – tot slot – een Raad van Toezicht die onbereikbaar is voor bezorgde ouders en verwanten.

Één ding is duidelijk: HET ROER MOET OM!!! Daarom is de Familievereniging gestart met de campagne RED LUNET!!!
U kunt daar alles over lezen in ons Manifest.

Bent u net als wij tegen de sluiting van de zwembaden, en voor dringende veranderingen bij Lunet zorg? Onderteken dan het Manifest en vraag mensen in uw omgeving om dat óók te doen!
Ondertekenen kan door een mailtje met daarop uw naam te sturen naar info@fv-lunetzorg.nl

Laten we samen onze stem verheffen en een krachtig signaal afgeven. Het is de hóógste tijd: RED LUNET!!!

Familievereniging Lunetzorg

De familievereniging Lunetzorg bestaat uit leden. Deze leden hebben een bepaalde relatie met mensen die wonen bij Lunetzorg of gebruik maken van dagbesteding, behandeling of anders. Lunetzorg is een organisatie voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en zij biedt hen een vorm van begeleid wonen, begeleide dagbesteding en zorg aan. Dit kan zijn op een van de woonparken of ergens in de wijk, afhankelijk van de individuele zorgvraag. Al dan niet bij Lunetzorg of bij andere (bedrijfs-)voorzieningen.

afb02
afb01
Missie

Het bestaansrecht van Familievereniging Lunetzorg is gelegen in het feit dat we willen samen werken met het bestuur en de organisatie en met de medezeggenschapsraden aan een goed leven voor de bewoners....

lees meer
Visie

Familie speelt een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Zij zijn vaak een leven lang hun steun en toeverlaat. Familieleden ondersteunen hun familielid ook nu er steeds meer....

lees meer
Lid worden?

Wil je ook graag lid worden en je sterk maken in de zorg? Klik dan op de onderstaande link en vul het aanmeld formulier in.

lid worden
oktober 22, 2021
Samen één toekomst

Krachten bundelen voor de uitdagingen van morgen. Wij nodigen u van harte uit voor ons Symposium...