Meldpunt

MELDPUNT FAMILIEVERENIGING LUNZETZORG   

Beste mensen, ouders en vertegenwoordigers met naasten bij Lunet zorg,

Misschien heeft u meegekregen dat Lunet zorg bezig is met ingrijpende veranderingen. Vanuit het eigen idee “samen te werken aan een toekomstbestendig Lunet”:

  • Aan de ene kant is er een nieuwe manier van werken, de zogeheten Zorgpaden en Zorgprogrammering. Daarbij staat “de individuele zorgbehoefte van de cliënt centraal” en ligt “de regie bij de cliënt of, als die daar niet toe in staat is, bij diens vertegenwoordigers.”
  • Aan de andere kant is er het traject Nut en Noodzaak, om de zorg die Lunet biedt betaalbaar te houden en gaat er fors bezuinigd worden op personele bezetting in de basiszorg. Dit leidt tot grote onrust onder medewerkers.

Grote vraag is: Hoe kan Lunet zorg werken aan verbetering van kwaliteit van zorg – met  bewoners en hun verwanten in de regie – als er gelijktijdig minder medewerkers zijn die zorgdragen  voor het welzijn en dagelijks leven van diezelfde bewoners.

De eerste signalen zijn verontrustend: basisverzorging, dagbesteding en Meerzorg die niet meer volgens persoonlijk plan geleverd worden. Vertrouwde medewerkers die minder beschikbaar zijn voor bewoners, omdat ze andere taken moeten uitvoeren. Bewoners die uit logeren worden gestuurd, om uren van medewerkers te besparen.

De Familievereniging wil inzicht krijgen hoe de veranderingen uitpakken voor uw naaste bij Lunet zorg. Daarom dit Meldpunt. Waar zijn wij benieuwd naar?

  1. Krijgt uw naaste bij Lunet zorg de begeleiding (basiszorg wonen, Meerzorg, dagbesteding) waar hij/zij recht op heeft, volgens de afspraken gemaakt in het zorgplan?
  2. Wat is uw indruk bij de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt? Is deze veranderd en zo ja, hoe dan?
  3. Wat merkt u bij medewerkers op de locatie van uw naaste? Zijn er wijzigingen in teams of wijzigingen in taken? Zijn er mensen overgeplaatst of zelf vertrokken? Zijn er meer tijdelijke invalkrachten?  Is er onvrede/onrust? Is er een hoger ziekteverzuim?
  4. Lunet zorg heeft in december ‘21 een Webinar gehouden over de veranderingen. Een kleine groep ouders/vertegenwoordigers van bewoners bij Specialistische Zorg op de woonparken, heeft er een brief over ontvangen. In de eerste digitale nieuwsbrief van Lunet zorg wordt er iets over verteld. Weet u voldoende over wat er allemaal in gang is gezet?
  5. In welke mate wordt u geïnformeerd en geconsulteerd over mogelijke veranderingen – of plannen daartoe – op de locatie van uw naaste? Anders gezegd: Wie heeft de regie?
  6. Heeft u voldoende inspraak en wordt er naar uw naaste of naar u geluisterd?

Andere feedback dan op deze vragen is uiteraard ook welkom. U kunt uw reactie sturen naar:

info@fv-lunetzorg.nl

Anonimiteit is gewaarborgd en wij zullen vertrouwelijk omgaan met uw inbreng. Binnengekomen reacties zullen door ons niet individueel opgepakt worden, maar gebundeld en daarna gedeeld met de Raad van Bestuur van Lunet zorg, om zo een krachtig signaal af te kunnen geven. Uiteraard zullen we iedereen die reageert, daarvan op de hoogte houden.